Antibiyotikler


Antibiyotikler:

Moleküler biyolojiden, immünolojiye, hücre biyolojisi ve daha bir çok araştırma alanlarında kullanabileceğiniz doğal, sentetik ve yarı-sentetik antibiyotikler BioRed ayrıcalığıyla istediğiniz formda hizmetinizdedir. Aşağıdaki ürün panelimizde bulunan antibiyotikleri inceleyebilir, bulunan ya da bulunmayan ürünler hakkında daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Aminogliseridler:

Amikasin, Dihidrostreptomisin Sülfat, Gentamisin Sülfat, Gentamisin, Higromisin B, Kanamisin Sülfat, Kanamisin Monosülfat, Neomisin Sülfat, Neomisin, Paromomisin Sülfat, Ribostamisin Sülfat, Streptomisin, Tobramisin

Ansamisinler:

Geldanamisin, Herbimisin A, Rifamisin SV Sodyum Tuzu

Sefalosporinler:

Sefadroksil, Sefazolin Sodyum Tuzu, Sefaleksin Monohidrat, Sefalotin Sodyum Tuzu, Sefradin, Sefaklor, Sefotaksim, Sefamandol Nafat, Sefoperazon, Sefsulodin

Glikopeptitler:

Vantomisin Hidroklorür

Makrolidler:

Eritromisin, Eritromisin Etil Süksinat, Eritromisin Stearat, Kitamisin, Midecamisin, Oligomisin, Oligomisin A, Spektinomisin A, Spiramisin

Monobaktamlar:

Aztreonam

Diğer Antibiyotikler:

Anisomisin, Kloramfenikol Sodyum Süksinat, Klindamisin Fosfat, Etambütol Diklorür, Furazolidone, Fusidic Acid, Linkomisin, Metronidazol, Mitramisin A, Nigerisin, Nitrofurantoin, Fosfomisin, Puromisin Aminonükleozit, Puromisin Dihidroklorür, Pirazinamid, Rifampin, Thiamfenikol, Tunikamisin

Penisilinler:

Amoksisilin, Amfisilin, Azlosilin, Karbenisilin, Α-Karboksibenzilpenisilin, Kloksasilin, Dikloksasilin, Nafsillin, Penisilin G, Penisilin V, Piperasilin, Sulbenicillin

Polipeptidler:

7-Aminoaktinomisin D, Aktinomisin C, Aktinomisin D,, Alametisin D, Kolistin Metanosülfat, Polimiksin B, Tirotirisin

Kinolonlar:

Siproflaksin Hidroklorür, Enoksasin, Norflakasin, Ofloksasin

Sülfonamidler:

Fitalilsülfasetamid, Sülfasetamid, Sülfametizol, Sülfasalazin, Trimetoprim

Tetrasiklinler:

Klortetrasiklin Hidroklorür, Demeklosiklin, Doksisiklin, Minosilkin Hidroklorür, Oksitetrasiklin, Tetrasiklin, Tetrasiklin Hidroklorür

Ürün ve Fiyat Bilgisi
  • Ürün Detayları
    • Moleküler Biyoloji
    • İmmünoloji
    • Hücre Biyolojisi
    • Doğal, Sentetik, Yarı Sentetik