Elektroforez Sistemleri


Elektroforez Sistemleri:

Elektroforez yöntemi, protein ya da DNA ve RNA gibi molekülleri yük ve büyüklüklerine göre ayırmaya yarayan bir yöntemdir. Saflaştırma, molekül ağırığı belirleme ya da karekterizasyon gibi çalışmalarda kullanılan bu yöntemde, tipik olarak örnek porlu matrikse yüklenir ve uygulanan voltaj sayesinde, matrikste molekülün özelliğine göre yürütülür.

Ayırma sonunda, matrikste farklı pozisyonlarda lokalize olan bantlar sayesinde, hedef molekül tespit edilebilmektedir. Kullanılan matriks, kağıt, selüloz asetat gibi materyallar ya da poliakrilamid, agar ve nişasta gibi jel yapılı matriksler olabilir.

Elektroforez sistemleri, kullanılan matrikse örnek yükleme sonrasında yürütücü tampon varlığında voltajın uygulandığı ve asıl ayrımın sağlandığı sistemlerdir. Kullanılan matrikse ya da hedeflenen moleküle göre kullanılan dikey elektroforez sistemleri ya da yatay elektroforez sistemleri bulunmaktadır.

Çalışmalarınızda ihtiyaç duyduğunuz özelliklerde elektroforez sistemlerini BioRed ayrıcalığıyla kaliteli, güvenilir ve makul fiyatlarla temin edebilirsiniz. Elektroforez sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Ürün ve Fiyat Bilgisi
  • Ürün Detayları
    • Elektroforez Sistemleri
    • Dikey
    • Yatay
    • Grup