Hücre Kültürü Besiyerleri


Hücre Kültürü Besiyerleri:

Hücre kültürü besiyerleri, laboratuvar ortamında hücrelerin normal metabolik aktivitelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan mikroçevreyi sağlayan besleyici solüsyonlardır. Hücre kültürü besiyerleri içeriklerindeki aminoasit, karbonhidrat, vitamin ve iyonlarla hücrelerin gelişimini desteklerler. Besiyeri ihtiyacı, hücrelerin tipine, adaptasyon kabiliyetine ve hücre kaynağının türüne göre farklılık gösterir.

Hücreler farklı besiyerlerinde farklı davranabilirler. Bu yüzden çalışmanın amacına göre hücrenin besiyeri ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekir. BioRed, çalışmalarınızda kullandığınız her bir hücrenin metabolik aktifliğini sürdürebilmesi için gereken tüm nutrientleri bir araya getirmektedir. Bu sayede alanında öncül markaların en kaliteli ürünlerini makul fiyatlarla temin edebilirsiniz.

Hücre kültüründe kullanılan temel besiyerleri Earle’s Balanced Salt Solution (EBSS), Eagle’s Minimum Essential Medium (EMEM), Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS) ve bunların zenginleştirilmiş formları; EMEM’e Dulbecco modifikasyonu (DMEM), Ham’s F12, DMEM ve F12 nin 1:1 karışımı olan DMEM/ F12, RPMI 1640, M199 en sık kullanılan çözeltiler olmaktadır. Bunlara eklenen diğer moleküller, esansiyel amino asitler, vitaminler (özellikle B vitaminleri), hormonlar (insülin, hidrokortizon) ve glikozdur.

Aşağıda bulunan hücre kültürü besiyerleri ürün panelimizi inceleyebilir daha ayrıntılı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.

Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarları:

Hücre kültürü araştırma laboratuvarları, çeşitli hücrelerin invitro kültürlerini yaparak araştırmacılara kanser, kök hücre, hücre mekaniği, virüslerin incelenmesi, aşı geliştirilmesi, organ (doku) yenilenme çalışmaları gibi konularda hücre içi ve hücreler arası biyokimyasal olayların moleküler düzeyde incelenebilmesi için devamlı olarak hücrelerin temin edildiği ve bu hücrelere istenilen deneysel uygulanmaların yapıldığı laboratuvarlardır.

Serum Tipleri:

Sığır Serumu, Buzağı Serumu, Yenidoğan Sığır Serumu, İnsan Serumu, İnsan Serumu Tip Ab, Tavuk Embriyosu Ekstraktı, Keçi Serumu, At Serumu, Domuz Serumu, Tavşan Serumu, Koyun Serumu

Besiyerler:
 • 10x Bazal DMEM w/o L-Glutamin ve Sodyum bikarbonat
 • DMEM, 4.5 G/L Glukoz, w/o L-Glutamin, İnositol
 • 1x DMEM, 4.5 G/L Glukoz, w/o L-Glutamin, L-Sistein, L-Metiyonin, L-Sistein
 • DMEM, 4500 mg/L Dekstroz, L-Glutamin, w/o Sodyum pirüvat
 • 1x DMEM, 4.5 g/L Dekstroz, w/o Glutamin, L-Lösin ve Sodyum pirüvat
 • DMEM, 4.5 g/L Glukoz, w/o L-Glutamin ve L-Metiyonin
 • DMEM (toz), L-Glutamin w/o Sodyum pirüvat ve Sodyum bikarbonat
 • DMEM (toz) 20 Mm HEPES ve L-Glutamin w/o sodyum bikarbonat
 • DMEM (1x sıvı) 25 Mm HEPESve Sodyum Bikarbonat w/o L-Glutamin
 • DMEM, 4.5 g/L Glukoz w/o L-Glutamin
 • DMEM, 4.5 g/L Glukoz ve L-Glutamin
 • DMEM, 4.5 g/L Glukoz,w/o Sodyum pirüvat ve L-Glutamin
 • DMEM/F-12 Toz 1:1) w/o Sodyum bikarbonat, Fenol Red, ve L-glutamin
 • DMEM/Ham's F-12 Medium
 • DMEM/F-12 1x Liquid 1:1) w/o L-Glutamin
 • MEM, Hank’in tuzu ve 20 mM HEPES, w/o Sodyum Bikarbonat ve L-glutamin
 • MEM, with Earle'nin tuzu, Magnezyum klorür, 2.0 g/L Sodyum bikarbonat
 • MEM, 2,0 g/L Sodyum Bikarbonat, w/o L-Glutamin
 • MEM, Earle’nin tuzu, w/o sodyum bikarbonat ve L-glutamin
 • MEM, Earle’nin tuzu ve 2 g/L Sodyum Bikarbonat w/o L-Glutamin
 • MEM, Earle’nin tuzu ve 2 g/L Sodyum Bikarbonat
 • MEM, Earle’nin tuzu ve 2 g/L Sodyum bikarbonat w/o L-glutamin, L-Sistein, L-Sistin ve L-metiyonin
 • 1x McCoy 5, L-glutamin
 • 1x McCoy, w/o L-glutamin
 • Fischer'ın Ortamı (toz), L-Glutamin, w/o Sodyum bikarbonat
 • GMEM, w/o L-glutamin
 • IMDM(toz), L-glutamin
 • IMDM (toz) w/o Sodyum Bikarbonat, BSA, Transferin ve Soya Fasültesi lesitini, L-Glutamin
 • JMEM (toz), L-glutamin, 25 mM HEPES, 2.52 g/L Sodyum bikarbonat, w/o BSA
 • McCoy 5A Ortamı (toz), L-Glutamin, w/o Sodyum bikarbonat
 • 1x RPMI 1640, w/o L-glutamin ve fosfat, 0,85 g/L
 • 1x RPMI 1640, w/o L-glutamin ve Lösin
 • 1x RPMI 1640, w/o L-Glutamin, L-Sistein, L-Sistin, ve L- Metiyonin
 • RPMI 1640, 20 mM HEPES, w/o Sodyum bikarbonat ve L-Glutamin
 • RPMI 1640, L-Glutamin
 • Rpmı 1640, L-Glutamin, w/o Sodyum Bikarbonat
 • DMEM/Ham'S F-12 Medium
 • (DMEM/F-12 Powder 1:1), w/o sodyum bikarbonat, fenol red ve L-glutamin
 • HAM, (Powder), L-glutamin, w/o Sodyum bikarbonat
 • HAM,L-glutamine
 • HAM, 20 mM HEPES, w/o L-glutamin, sodyum bikarbonat
 • (HAM)(toz), L-Glutamin, w/o Sodyum bikarbonat
 • 50X-HT (Hipoksantin 13.61 mg/L, Timidin 3.876 mg/L)
 • 50x-HAT ortamı Hipoksantin 13.61 mg/L, aminopterin.2H2O, 0.1906 mg/L, timidin 3.876 mg/L

Hücre kültürü besiyerleri ile ilgili bilgiler, listemizde bulunmayan marka ve ürünler için bize ulaşınız.

Ürün ve Fiyat Bilgisi
 • Ürün Detayları
  • Hücre Kültürü Besiyerleri