Hücre Kültürü Boya ve Solüsyonları


Hücre Kültürü Boya ve Solüsyonları:

Hücre kültürü laboratuvarlarında hücrelerin metabolik etkinliğini sürdürmek, hücreleri korumak, hücre canlılığını tespit etmek, kontaminasyonu minimize etmek, kontaminasyon var ise bunu tespit etmek amaçlı kullanılan birtakım solüsyonlar vardır. Bu solüsyonlar, istediğiniz formda sizin çalışmalarınıza uygun bir şekilde temin edilebilmektedir.

Boyalar:

HOECHST boya solüsyonu SOLUTION #33258, Nötral Red, Fenol Red, 0.5% ‘lik çözelti, TRYPAN BLUE, 0.4% çözelti(PBS), Trypan Blue, Dimetilsülfoksit(DMSO), Gliserol.

Tuz Solüsyonları:

Alsever's, Earle's Balanced Salts, EDTA, Hank's Balanced Salts, 1M HEPES BUFFER, PBS

Vitaminler ve Diğer Katkı Maddeleri:

1 N Sodyum Hidroksit, 100 mM Sodyum Pirüvat (11.00 mg/ml), 1N Hidroklorik Asit Çözeltisi, Glutamin, Sodyum bikarbonat, iz element çözeltisi, su (hücre kültürü için).

Hücre Ayrıştırma/Kaldırma Solüsyonları:

Modifiye HBSS, %25 Tripsin ve 1 mM EDTA, w/o Ca ve Mg, 10X Tripsin HBSS, w/o Ca ve Mg, Tripsin- EDTA çözeltisi, Non-enzimatik hücre ayrıştırma reaktifi, tripsin.

BioRed ürün panelinde bulunan ve bulunmayan ürünler hakkında detaylı bilgi ve fiyat almak için bize ulaşın.

Ürün ve Fiyat Bilgisi
  • Ürün Detayları
    • Hücre Kültürü Boya ve Solüsyonları
    • Tuz Solüsyonları
    • Vitaminler