Primer ve Sekonder Antikorlar


Primer ve Sekonder Antikorlar:

BioRed, immunohistokimya, immunositokimya ve diğer ilişiğindeki çeşitli bilim alanlarında, çalışmalarınızı güvenle, etkin ve spesifik bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacak saflık ve spesifiklik düzeyi çok yüksek primer ve sekonder antikorları, bunların çeşitli floresan moleküllerle, boyalarla ya da kolorimetrik analizini kolaylaştıracak enzimlerle konjuge formlarını sizler için alanında uzman ve öncül markalarla birlikte hizmetinize sunmaktadır.

Bunun yanında BioRed ürün paneli, çalışmalarınızın güvenilirliğini ve kalitesini artıracak izotip kontroller, yükleme kontrolleri, antikor fragmentleri gibi çeşitli ürünleri de kapsamaktadır. BioRed ürün panelinde bulunan ve bulunmayan marka/ürünler ile ilgili teknik bilgi, ayrıca proje hazırlık aşamasında gerekli dökümanlar için bize ulaşın.

 • Yüksek spesifiklik ve saflıkta başlıca tavşan, fare, sıçan, hamsterdan izole edilen primer monoklonal antikorları,
 • Tipik olarak bağışıklık kazandırılmış hayvanın serumundan afinite ile saflaştırılmış yüksek spesifitede tavşan, tavuk, keçi ve fare primer poliklonalları,
 • Tayin hızını ve etkinliği artırmak için HRP, biotin ve Alexa Fluor boyası ile konjuge primer antikorları,
 • Akış sitometrisi ve immunohistokimya çalışmalarında spesifik antikorlar ile non-spesifik antikorların sinyallerini ayırt etmek için kullanılan negatif kontrol olarak kullanılan seçtiğiniz türe özgü izotip kontrolleri,
 • Hücre ve yapılarını analiz etme ayrıca rekombinant olarak eksprese edilen proteinleri tayin etme imkanı sunan Epitop işaretli ve füzyon protein antikorları,
 • 2800’ün üzerinde western blot, immunohistokimya, immunositokimya, ELISA and akış sitometrisi gibi uygulamalarla yüksek saflıkta olduğu doğrulanmış sekonder antikorları,
 • Deneyinizin analizini ve yorumlanmasını kolaylaştıracak, internal kontrolü sağlayacak immunohistokimya analizlerinde yükleme kontrolü olarak kullanılan primer antikorların hedefindeki antijenleri,
 • Antikor, protein ya da peptitleri hızlı ve etkin bir şekilde HRP, biotin, floresan, altın ya da enzim ile işaretlemenize yarayacak, Antikor işaretleme kitleri (30 sn işlem ile antikor 3 saat gibi kısa sürede kullanıma hazır.),
 • Çoklu kolorimetik analizlerde spektral örtüşmeleri minimize etmenize yarayacak, yüksek spesifite ve hassaslığa sahip, 9 farklı Alexa Fluor floresan boyası veya Dylight konjuge sekonder antikorlar,
 • ELISA, immunohistokimya ve western blot analizlerinde sekonder tayin reaktifi olarak kullanılan Alkalin fosfataz (AP) veya Horseradish peroksidaz (HRP) konjuge sekonder antikorlar,
 • Avidin–biotin kompleks (ABC) and işaretli streptavidin bağlanması (LSAB) gibi yöntemlerde kullanabileceğiniz biotin işaretli sekonder antikorlar (Biotinin sahip olduğu yüksek bağlama kapasitesi sayesinde avidin ya da streptavidin biotin ile güçlü sinyal amplifikasyonu sağlanır. Bir biotin molekülü 4’e kadar avidin ya da streptavidin bağlayabilir),
 • Daha küçük antikor oldukları için dokularda penetrasyonun hızlı gerçekleştirilmesinin istendiği çalışmalarda kullanılabilecek çeşitli enzim ve HRP, biotin ve Alexa Fluor boyası gibi floresan moleküllerle işaretli F(ab) ve F(ab’)2 fragment sekonder antikorlar,
 • Veterinerlik araştırmalarında kullanılan, gine domuzu, at, sığır gibi 31 farklı türe özgü HRP ve FITC gibi moleküllerle konjuge sekonder antikorlar.
Ürün ve Fiyat Bilgisi
 • Ürün Detayları
  • Primer monoklonal antikorlar
  • Tavşan, tavuk, keçi ve fare primer poliklonalları
  • Füzyon protein antikorları
  • Sekonder antikorlar
  • Antikor işaretleme kitleri
  • Biotin işaretli sekonder antikorlar
  • Floresan moleküllerle işaretli sekonder antikorlar