Proteinler, Enzim ve Peptidler


Protein Enzim ve Peptidler:

Biyokimya, hücre biyolojisi, immünoloji ve moleküler biyoloji çalışmalarınızda ihtiyaç duyabileceğiniz, proteinler, peptidler ve enzimleri yüksek saflık ve spesifiklikte BioRed ayrıcalığıyla temin edebilirsiniz. Ürün yelpazemiz içerisinde saflaştırılmış proteinler, inhibitörler, aktivatörler, substratlar, büyüme faktörleri ve enzimler yer almaktadır. Panel de bulunmayan protein yapılı ürünler ve panel de bulunan ürünler ile ilgili detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Büyüme Faktörleri:

İnsan, fare, sıçan ve diğer türlere özgü büyüme faktörleri.

Plazma ve Kan Proteinleri:

İnsülin benzeri büyüme faktörü-1, Β-Tromboglobulin, Α2-Makroglobulin, Β-2-Mikroglobulin, gama- Globulinler, Alfa2-Antiplasmin, Antitrombin III, Aprotinin, Bilirubin, Transferrin, Fibrinogen, Fibrinogen yıkım ürünü D, Fibrinogen Yıkım Ürünü E, Fibronektin, G-C Globulin, Haptoglobulin, Hematin, Hematoporfirin, Hematoporfirin D, Hemoglobin, İnsülın, Plasmin, Plasminogen, Transferrin.

Proteaz İnhibitörleri:

Aldehit inhibitörleri, DAP Serin proteaz inhibitörleri, Diazometilketon inhibitörleri, Florometilketon inhibitörleri, Genel inhibitörler.

Moleküler Biyoloji Enzimleri:

DNA-RNA Modifiye edici enzimler, Alkalen Fosfatazlar, RNaz inhibitörleri, T4 DNA ligaz, Revers transkriptazlar, Taq Polimerazlar, High Fidelity polimerazlar, Kullanıma hazır PCR mastermixler, Real Time PCR Mastermixleri, Hot Start Polimeraz.

Ürün ve Fiyat Bilgisi
 • Ürün Detayları
  • Albüminler
  • Aktivatörler, inhibitörler substratlar
  • Hidrolizatlar
  • Kinazlar, fosfatazlar
  • Süt proteinleri
  • Nörobilim proteinleri